Vad är Mittstråket?

Mitt i Sverige mellan Sundsvall och Trondheim finns ett trafikstråk med stor utvecklingspotential, Mittstråket.
Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den
godstrafik som ska till och från hamnarna från öst till väst.

Läs mer om Mittstråket

Projekt

Projekt Mittstråket 2.0

Projektet ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider.

Kapacitets-höjande åtgärder på Mittstråket

Kortare restider, ökad kapacitet och en modernisering av järnvägen.

Läs mer om våra projekt

Aktuellt

Läs mer

Vision 2040

Tänk dig 20 år framåt i tiden, till år 2040 – hur lever vi då?

Läs mer om vår vision för 2040

Samverkan och investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Kontakta oss

Samverkan och investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Kontakta oss