Nu har vi antagit en verksamhetsplan för 2024 och 2025! 

I en tid där Meråkerbanans elektrifiering snart står klar och vi ser en ny våg av industrietableringar längs Mittstråket, samtidigt som militär upprustning pågår och effekterna av klimatförändringarnas blir allt mer påtagliga blir också Mittstråksamarbetet viktigare än någonsin. Under 2024 tar partnerskapet sikte på att fördjupa arbetet inom fyra utpekade områden

  • Påverkansarbete – starkare röst tillsammans
  • Stärkt samverkan
  • Infrastruktur
  • Trafikering, resande och mobilitet

Här kan du läsa verksamhetsplanen