Trafikverket har byggt om järnvägsövergången på Mittbanan vid Havremagasinet, i höjd med Jamlti i Östersund, och gjort den säkrare. I och med detta kan hastigheten återställas till 120 km/h.

2018 sänktes tillfälligt hastigheten på Mittbanan i höjd med Jamtli i Östersund. I stället för 120 km/h fick tågen bara köra 40 km/h förbi platsen. Anledningen till sänkningen var att övergången inte uppfyllde säkerhetskraven.

Nu har Trafikverket byggt om den aktuella järnvägsövergången och gjort den säkrare, det har byggts en ny bomanläggning och stängslat in järnvägen.

– Med en modernare anläggning och omfattande stängsling har övergången blivit betydligt säkrare. Det är nödvändigt eftersom det är ett populärt område där många människor vistas, säger Susanna Wängdahl, projektledare på Trafikverket.

I och med att vi byggt om järnvägsövergången har hastigheten återställts till 120 km/h. Sedan i slutet av november passerar alltså tågen i en högre hastighet jämfört med tidigare.

– Tänk på att tågen är för spåren. Kryp aldrig under fällda bommar och använd alltid tillåtna passager – gena aldrig över spårområdet. Förutom att det är olagligt är det också förenat med livsfara, säger Susanna Wängdahl.

Insatsen var en del av projektet Kapacitetshöjdande åtgärder på Mittbanan. Projektet finansierades av Regionalfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt Trafikverket.