Som ett led i Pendlingspunkt Nälden och med de möjligheter som det nya tågstoppet medför för pendlare behövde även busshållplatsen hänga med i utvecklingen. Tack vare ett gott samarbete och med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden finns det nu goda möjligheter att kombinera resande med buss och tåg för ett mer hållbart resande.

Busshållplatsen har byggts ut så att bussar kan köra in i en bussficka för ett trafiksäkert stopp för av- och påstigning. Gång- och cykelväg kopplar samman tågstoppet med busshållplatsen vilket ökar framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister och det finns en säker cykelparkering vid busshållplatsen för att främja cykling till bussen.

– Den här upprustningen av pendlingspunkt Nälden bidrar både till att utveckla bygden och skapa en säker trafiksituation samtidigt som den ökar takten i kommunens omställningsarbete för en hållbar framtid, säger Kajsa Mattson tillväxtchef i Krokoms kommun.

– Det här är en del av ett större projekt som innebär ett antal investeringar på Mittbanan som ska bidra till kortare restider och större arbetsmarknadsregioner. Projektet startade 1 juli och det känns fint att Krokoms kommun bidragit till en god start på projektet, säger Erika Becker projektledare på Region Jämtland Härjedalen.

Projekt Mittstråket 2.0 får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 1:1 medel via Region Jämtland Härjedalen och 1:1 medel via Region Västernorrland. Trafikverket samt Krokoms kommun medfinansierar insatser de ska genomföra. Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen och projektpartners är Trafikverket samt Krokoms kommun. Projektet omfattar totalt 285 miljoner kronor och pågår 2023–2027.

Kontaktuppgifter:

Erika Becker, projektledare Projekt Mittstråket 2.0
erika.becker@regionjh.se eller 063-15 39 67

Lisa Edlund, samhällsplanerare Krokoms kommun
lisa.edlund@krokom.se eller 0640-164 34