Innan satsningen är färdig har projektet Ladda i Mittstråket installerat 162 nya laddplatser vid järnvägsstationerna mellan Sundsvall och Storlien, för att bidra till mer hållbart resande. Nu närmar sig projektet sitt slut och slutseminariet lockade engagerade och diskussionslystna deltagare.

Syftet med projektet Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom att bygga ut laddinfrastrukturen för laddbara elbilar och underlätta för kollektivt resande.

– Vi har i stor utsträckning lyckats genomföra det vi tänkt göra i projektet. Vi har byggt laddinfrastruktur längs Mittstråket och bidragit till fossilfritt resande i hela stråket. Det har varit stort engagemang från både elbolag och kommuner, berättar Karin Frejarö vid Länsstyrelsen Västernorrland, som leder projektet.

Elbolagen Jämtkraft och Sundsvall Energi ansvarar för installation och drift av laddplatserna.

– Genom projektet har vi bidragit till väldigt många laddplatser i regionen, vilket känns väldigt bra. Extra roligt är att se att det bevisligen fanns ett behov, eftersom laddplatserna används mycket, berättar Jimmy Anjevall, Jämtkraft.

Förra året laddades 53 000 kilowattimmar på de stolpar som Jämtkraft installerat i projektet, vilket motsvarar 26 000 elbilsmil (cirka 6 varv runt jorden). Jimmy ser en fördubbling av denna siffra framöver eftersom flera av stolparna inte var på plats förrän sista halvan av förra året.

En av de som använder laddstationerna är biluthyrningsföretaget E-go och deras kunder. Deras bilar är placerade på strategiska platser, som exempelvis tågstationer.

– Vi kan se att våra kunder nyttjar alla laddplatser som Ladda i Mittstråket satt upp. Sådana här projekt är en förutsättning för mobiliteten på en plats. Det är en del av den hållbara platsens utveckling, säger Daniel Arenholm, E-go.

Han ser ett stort behov av fler laddplatser, speciellt i Åre.

– För den yngre generationen är det vedertaget att ta tåget till en destination och hyra elbil där. Framtidens kund tar förgivet att det finns laddstationer, säger han.

Vid slutseminariet i Östersund deltog representanter från regioner, kommuner, myndigheter, akademi, politik, energibolag och näringsliv för att ta del av lärdomarna från projektet och diskutera framtida insatser. Där konstaterades att samarbete mellan näringsliv och det offentliga verkar vara en framgångsfaktor för omställningen till mer hållbart resande.

– Projektet har inte bara utvecklat infrastrukturen längs Mittstråket utan också bidragit till kompetenshöjning. Det har varit en läroprocess för energibolag och kommuner vilket är jätteviktigt när vi behöver ställa om samhället, säger Moa Breivik, infrastruktursamordnare i Partnerskap Mittstråket och en av deltagarna vid slutseminariet.

– Jag slås av vilka insatser det offentliga faktiskt gör. Dessutom skapar det jobb åt näringslivet, säger Johan Brink, Jemtel, som varit med och gjort installationerna för Jämtkraft i det här projektet. Han berättar också att de fått bra kontakt med Sundsvall Energi genom projektet och att det förhoppningsvis kan leda till nya samarbeten.

Andra lärdomar från seminariets diskussioner:

  • Det offentliga behöver vara med och stötta upp där det inte finns bäring på marknaden.
  • En stor del av all laddning sker hemma och som det är nu så är det svårt att ladda i flerfamiljshus.
  • Tung trafik står för stora delar av utsläppen, kan vi minska dessa utsläpp har vi kommit långt, till exempel genom el och vätgas.
  • Det finns inte en lösning, flera olika alternativ och energikällor kompletterar varandra.
  • Det offentliga behöver sätta upp spelregler och stötta så att näringslivet kan ställa om.
  • Hur gör vi städerna mer attraktiva? Hur använder vi nya frigjorda ytor när vi kan öppna upp för annat än parkeringsplatser?
  • Det är mycket fokus på vad som tas ifrån oss i stället för vad hållbart resande kan ge oss i form av bättre luftkvalitet med mera.
Fyra personer står framför en bildskärm i ett konferensrum med publik. Foto.

Jimmy Anjevall, Jämtkraft, Daniel Lundberg, Sundsvall Energi samt Kristina Jeppson och Johanna Bygdell från Länsstyrelsen Västernorrland berättar om projektsatsningar längs Mittstråket, under slutseminariet i Östersund.

Moa Breivik, infrastruktursamordnare i Partnerskap Mittstråket, och Johan Brink, Jemtel, var med på slutseminariet i Östersund 29 mars.

Laddstolpe vid järnvägsstationen i Undersåker. Foto.

Laddstolpe vid järnvägsstationen i Undersåker, en av stolparna som Jämtkraft installerat i projektet.

Laddstolpar i P-huset Stuvaren i Sundsvall. Foto.

P-huset Stuvaren i Sundsvall är en av platserna som Sundsvall Energi installerat laddstolpar på inom projektet.