På söndag stannar det första tåget i Nälden, Krokoms kommun. Nu blir det möjligt att tågpendla till och från Nälden, vilket ökar möjligheten för fler att välja hållbara, bekväma och säkra resor. Fler förbättringar på Mittbanan Sundsvall-Åre är i antågande.

Den 11 december stannar det första tåget i Nälden. Det sker i samband med att den nya tågtidtabellen för 2023 börjar gälla.

Järnvägen mellan Sundsvall och norska gränsen, den så kallade Mittbanan, har fått en ny hållplats. Det innebär att tågen kommer att stanna i Nälden för på- eller avstigande tågresenärer.

– Syftet med hållplatsen är att den ska underlätta att resa hållbart och ta tåget till jobb, skola och fritidsaktiviteter, säger Thomas Andersson, enhetschef åtgärdsplanering på Trafikverket.

Hållplatsen har utformats med en perrong på spårets södra sida, öster om Brovägen. Intill hållplatsen finns nu en pendlarparkering med elbilsladdning och en cykelparkering samt en gång- och cykelväg från Stationsvägen. I området har ett grönområde utformats med planteringar av nya träd och buskar.
Laddstolparna har byggts inom ramen för projektet Ladda Mittstråket.

Välkommen till invigning!
Trafikverket i samverkan med Partnerskap Mittstråket, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun och Norrtåg/Vy bjuder in allmänheten och media till invigning. Det blir en stund med adventsfika, korvgrillning, tipspromenad och invigningstal.

Medverkar gör bland andra Thomas Andersson, enhetschef åtgärdsplanering på Trafikverket, Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen och Karin Jonsson, kommunalråd, Krokoms kommun.

Dag: söndag 11 december
Tid: 10:30 – 12:30
Plats: Den nya hållplatsen i Nälden

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen och Krokoms kommun.

– Det är fantastiskt att tågstopp Nälden nu äntligen förverkligats! Den här åtgärden ger ökade möjligheter till att kunna bo och arbeta på längre delar av järnvägsstråket, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

– Jag är glad att vi nu är framme vid invigning. Näldenområdet har stor potential och att man nu kan resa med tåg till och från samhället bidrar positivt till utvecklingen, säger Karin Jonsson, kommunalråd Krokoms kommun.

Fler förbättringar på gång på Mittbanan – ska öka utbudet på resor och transporter
Kommande år är ytterligare kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder planerade på Mittbanan.

– Många förbättringar kommer att genomföras längs Mittbanan under kommande år. Resultatet blir kortare restider och ökad säkerhet då många järnvägsövergångar kommer att byggas om, säger Thomas Andersson på Trafikverket.

Åtgärderna ska bidra till att möjliggöra ett regionaltåg i timmen Sundsvall – Östersund samt ge en restidsförkortning på 5-15 min beroende på val av trafikupplägg. Åtgärderna bidrar till en ökad kapacitet på Mittbanan där all trafik gynnas via förkortade res-och transporttider samt smidigare tågmöten. Trafiksäkerheten höjs genom att minska antalet oskyddade plankorsningar.