I samband med Världsmiljödagen, 5 juni, vill vi passa på att uppmärksamma utvecklingen av laddinfrastrukur och laddbara bilar längs Mittstråket. Projektet Ladda i Mittstråket är ett exempel på insatser som görs för att bidra till mer hållbart resande.

(Bilden visar statistik över antalet laddpunkter och andelen elbilar i de svenska kommunerna längs Mittstråket; Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Åre kommun. Siffrorna kommer från Nobil)