I november var ett filmteam från Euronews på besök i Jämtland för att filma infrastrukturprojektet Ladda i Mittstråket.

Smart Regions är en programserie som görs av Euronews för att berätta om olika projekt som pågår runt om i Europa, projekt som skapar värde för medborgare och för vår planet. I slutet av november spelades ett av inslagen in i Krokom och Åre. Både färdiga laddstolpar och pågående installationer dokumenterades, såväl som omgivningarna runt omkring. Projektet Ladda i Mittstråket bygger totalt 85 laddstolpar på tågstationerna längs Mittstråket mellan Sundsvall och Storlien. Detta för att bidra till mer hållbart resande, något som intresserade filmteamet.

Programserien Smart Regions är sponsrad av Europeiska kommissionen, den distribueras i 155 länder och översätts till 7 språk.

– Det är jätteroligt att Euronews har hittat vårt projekt och uppmärksammar det så här. Att de lyfter vår del av världen och de insatser vi gör här är förstås himla kul, säger projektkommunikatör Kristina Jeppson vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Det är flera aktörer som jobbar och har jobbat under lång tid med att utveckla Mittstråket, Ladda i Mittstråket är ett av flera initiativ som bidrar till att förbättra stråket och skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt längs sträckan. Projektet drivs av Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland, Jämtkraft och Sundsvall Energi. Det finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nu är inslaget färdigt och finns att se via Smart Regions kanaler. https://www.euronews.com/programs/smart-regions