Bilden visar statistik över antalet laddpunkter och andelen elbilar i de svenska kommunerna längs Mittstråket; Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Åre kommun. Siffrorna gäller för september 2021 och kommer från Nobil.

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I september fanns 469 publika laddpunkter längs den svenska delen av sträckan, enligt Nobil. Men utbyggnaden går fort och i och med de nya stolparna i Krokom till exempel, så har siffran redan stigit.

Projektet Ladda i Mittstråket, som står bakom de nya laddstolparna i Krokom, är en av parterna som bidrar till att laddinfrastrukturen utvecklas. Innan projektet är slut ska 85 laddstolpar installerats, med hjälp av energibolagen Jämtkraft och Sundsvall Energi.

– I takt med att elbilsförsäljningen ökar växer också intresset för utbyggnaden av laddinfrastruktur. Det är förstås positivt att utbyggnadstakten ökar men det påverkar leveranstiderna på material. Dessutom är ledtiderna för olika typer av tillstånd, avtal och arbetsprocesser långa, vilket gjort att endast 7 av projektets 85 stolpar hittills kommit på plats, men vi har goda förhoppningar att det ska gå lite fortare nu när vi har etablerat kontakter och arbetat in rutiner, säger Caroline Hildahl, Jämtkraft.

Sverige är det land i EU som har mest laddbara bilar. Enligt infrastrukturdepartementet är ungefär hälften av alla nyregistrerade bilar i Jämtland eldrivna på ett eller annat sätt, och Jämtland är det län som hade flest andelar av elbilsförsäljningen i Sverige 2020.