Tre nya laddstolpar har invigts i Krokom. Stolparna är en del i projektet Ladda i Mittstråket.
– En satsning att vara stolt över, anser infrastrukturminister Tomas Eneroth som invigde stolparna tillsammans med Jämtlands landshövding, Marita Ljung, och kommunstyrelsens ordförande i Krokom, Karin Jonsson.

Under onsdagen besökte ministern energibolaget Jämtkraft, en av parterna i projektet Ladda i Mittstråket, och ett av bolagen som installerar och driftsätter de 85 laddstolpar som byggs i projektet. Varje stolpe har två laddplatser vilket innebär 170 nya laddpunkter i Västernorrland och Jämtland.

Genom att bygga laddstolpar i anslutning till stationerna bidrar projektet till att möjliggöra laddning på centrala platser även i de mindre orterna, och samtidigt koppla samman olika transportslag och förenkla pendling med tåg längs Mittstråket.

Ladda i Mittstråket är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare och Länsstyrelsen Jämtland är medfinansiär. Själva utbyggnaden görs av energibolagen Jämtkraft och Sundsvall energi, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Tillväxtverket är med och finansierar projektet genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inviger den 6 oktober 2021 de nya laddpunkterna i Krokom tillsammans med Jämtlands landshövding, Marita Ljung, och kommunstyrelsens ordförande i Krokom, Karin Jonsson.