Snart är det Krokoms tur att få nya laddstolpar genom projektet Ladda i Mittstråket. Jämtkraft, Sundsvall Energi, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Jämtland bygger tillsammans 170 laddpunkter på järnvägsstationerna längs Mittstråket. Hör David Helsing, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland, berätta varför.

(Projektet finansieras av EU och tillväxtverket)